Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin bireyler zaman yaşamlarının farklı alanlarında çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Yaşanan sorunlar bireyin psikolojisini, psikolojik sorunlarda sosyal ilişkilerini, iş performansını, uyku ve yeme düzenini etkileyebilir. Bu bağlamda yetişkin danışmanlığı, kişinin yaşamında deneyimlemekte olduğu problemleri anlamasına ve bu problemleri çözmek veya sorunları ile baş etme becerileri geliştirmesine yönelik çalışmaları kapsar. Profesyoneller tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinde bilimsel olarak geçerli olan kuram ve tekniklerden faydalanılarak bireyin sorunu hakkında “farkındalık” ve “değişim” gerçekleştirilir.

Kişilerin yaşadığı zorluklar, İletişim problemleri, stres, ilişki problemleri, kaygı, mutsuzluk, öfke, yas, vb. problemlerden psikiyatrik tanı alabilecek bozukluklara kadar bireylerin hayatlarında geniş bir yelpazede kendilerine yer bulabilmektedir. Sağaltım süreci bazen psikoterapi ve medikal tedavi iş birliğini gerektirebilir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Büyüme sürecinde olan bireyin yaşadığı davranışsal, zihinsel, duygusal, sosyal sorunlara yönelik verilen bir danışmanlık hizmeti olarak çocuk ve ergen danışmanlığı, bireyin psikolojik güçlükler yaşadığı alanlarda farklı metot ve yöntemlerle desteklenerek rahatsızlık vererek problemleri ortadan kaldırmaya yönelik bir terapi şeklidir. Çoğu psikolojik sorunun erken dönem yaşantılarıyla ilişkisi düşünüldüğünde var olan bir problemin erken teşhisi ve müdahalesi çok önemlidir. Probleme, kronik bir hal almadan müdahale ve çocuğun yetişkine nispeten uyum sağlama yetisi tedavi süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir.

Bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik alanlarında sağlıklı gelişim gösteren çocuklar, gelecekte kendine yetebilme kapasitesine sahip, bireysel ve sosyal olarak kendini ortaya koyabilen yetişkinler olabilecektir.  Bu kapsamda profesyonel destekle birlikte aileyle yapılacak işbirliği problemin sağaltımında fayda sağlayacaktır. Çocuğun gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve sorunun tespit edilmesi aşamasında uygulanan testler, yapılan gözlem ve görüşmeler, ailenin vermiş olduğu öykü ile geniş bir analiz yapılmakta ve danışmanlık süreci planlanmaktadır. Davranış ve uyum problemleri, alt ıslatma, tuvalet eğitimi, uyku ve beslenme sorunları, gelişimsel gerilikler, okula hazırlık süreci ve uyum, aile içi iletişimsizlik ve ilişkilerdeki sorunlar, çocukla etkili iletişim kurabilme, öfke patlamaları, boşanma sürecinde destek ihtiyacı, kayıp ve yas gibi konularda çocuk danışmanlığına başvurulabilir. Ergenlik fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında hızlı bir değişmenin yaşandığı bir dönemdir.  Erikson’un belirttiği gibi ergenlik dönemindeki birey, bir taraftan kendi kimliğini oluşturma kriziyle mücadele ederken diğer taraftan aile üyeleri başta olmak üzere sosyal çevreyle uyumunda da güçlük yaşamaktadır. Bu nedenle ergen danışmanlığında bireye sağlanan desteğin yanı sıra ebeveynlere sunulan danışmanlığın da sürece katkısı önemlidir. Ailelerin dinamik bir yapı olarak çocukluktan ergenliğe geçiş yapan aile üyesine karşı yeni aile tarzlarını öğrenmeleri- benimsemeleri ve bu konuda yapılacak rehberlik sağaltım sürecinin bir parçasıdır. Duygusal sorunlar, benlik ve kimlik gelişimi, depresyon ve kaygı problemleri, öfke kontrolü, sınav kaygısı, akademik sorunlar ve meslek seçiminde kararsızlık, internet-televizyon-oyun bağımlılığı, özgüven eksikliği, aileyle ilişkide yaşanan sorunlar, karşı cinsle ilişkiler, cinsellikle ilgili konular, akran ilişkileri, sosyalleşmede yaşanan sorunlar gibi konular ergen danışmanlığının başlıca konuları arasındadır.

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Çocuk, Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı yüksek lisans ve doktora eğitimi almış yada sertifikasyon programına katılmış kişiler tarafından yapılabilmektedir. Çocuk, Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa lütfen arayınız. +90 (0544) 133 00 28

1