Gottmann Metodu

Gottman (1999) gerek birlikte yaşayan gerekse boşanmış çiftler üzerinde yaptığı boylamsal ve gözlemsel çalışmalarda farklı iletişim biçimlerini belirledi. Terapistler biten evlilikleri başarılı evliliklerden ayırt eden bu farklı iletişim kalıplarını çiftlerin öğrenmelerinde liderlik yapıyorlar. Gotmann’ın modeli teoriden ziyade araştırma bulgularına dayanan nadir modellerden biridir. Ancak bu terapi, terapotik hedeflerini belirlemek için önceki araştırmalarından yararlanan deneysel müdahalelerden farklıdır.

Gotmann, birlikte çalışmaya gönüllü çiftleri ses ya da video kameraya kaydetmektedir. Bu kayıtlar bazen bireylerin spontan davranışlar sergiledikleri ev ortamına benzer “Sevgi Laboratuvarı” olabilmektedir. Sabah 9.00’dan akşam 9.00’a kadar kayıt edilen videolar, daha sonra çiftlerin kullandıkları sözcükler, yüz ifadeleri, rahatlama ve gerginlik anlarında ki vücut sinyalleri bakımından ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Yapılan bu incelemelerde, mutlu birliktelik yaşayan bireylerin mutlu olmayanlara göre daha akıllı, kurnaz ya da zengin olmadığı fakat olumlu duyguları olumsuz duyguları üzerinde belirgin bir baskınlık oluşturduğu görülmektedir. Gotmann, böyle çiftlerin birlikteliklerini “duygusal zekâ evlilikleri” olarak nitelemektedir (Gotmann and Silver, 1999).

Gotmann’a göre ilişkisi sendeleyen danışan “ eşimi seviyorum, fakat ilişkimizde boşluklar hissediyorum” dediğinde romantizmin azaldığını söylüyor.  Birlikte olmanın fırsatlarını göremediğinden eşinin duygusal iletişim girişimlerini farketmeyerek yalnızlaşıyor( Gottman and Declaire, 2001).  Eşler birbirlerinden sex, romantizm, tutku ve yardımlaşma bekliyorlar. Bu ise derin bir arkadaşlık temeline dayalı evliliklerle mümkün. Gene güçlü evlilikler de anahtar diğer bir durum aşkın bir değer sistemi. Bu inançlar, evliliğin derin anlam ve amacını sağlayarak eşlerin birbirleriyle iletişim kurmalarına hizmet edebilir(Olsen, and Stephens, 2001)

Gotmann, workshop,  terapi oturumları ve kitaplar aracılığıyla çiftlerin ilişkilerinde ihtiyaç duydukları daha güçlü arkadaşlık ve çatışma yönetme becerilerine katkıda bulunuyor. Bu sayede evlilikler de yaygın görülen

  • Yeni bir bebeğin bakım stresi
  • Yoğun iş yaşamının yorgunluğu
  • Cinsel istek kaybı
  • Sağlık problemleri
  • Ev işleri ve finans sorunları
  • İş kaybı gibi ev sorunlarıyla baş etmeyi öğreniyorlar (Gotmann and Gotmann, 2006) .

Yaptıkları çalışmalarda Gotmann, workshoplere katılan bireylerin % 86’sının kördüğüm haline gelmiş sorunlarını çözmede ilerleme kaydettiklerini belirledi. Bu etki bir yıl sonrasında da devam etmekteydi(Gotmann and Gotmann, 2006).

İmago terapi:

Harville Hendrix ve eşi Helen LaKelly Hunt tarafından geliştirilen İmago İlişki Terapisi, Hendrix ve eşi Helen’in sancılı boşanma sürecinde kendi sorunlarına bir çözüm geliştirme çabalarının bir sonucudur.  Hendrix, çiftlerin eş seçimlerini yaparlarken rastgele seçimler yapmadıklarını, bilinçdışı bir biçimde anne-babalarının olumlu-olumsuz özelliklerini taşıyan bireyleri(imago eşler) seçtiklerini belirledi. Aslında çiftler, seçtikleri “imago eşler” ile geçmişte çözümlenmemiş sorunlarını tedavi etmek istemektedir. İnsanlar birbirlerine aşık olurlar çünkü benzer sıkıntılar yaşamışlardır. Çiftler geçmişte en çok eksikliğini hissettikleri isteklerin diğeri tarafından karşılanmasını, garanti altına alınmasını isterler. Hendrix, kendisinin ve eşinin yaşamlarında “değersizlik” ve “güçsüzlük” duygularının varlığını tanımlamıştır. Hendrix, mutlu birliktelikler için çiftlerin ilişkilerini ebeveynlerinden soyutlayarak kendi çözüm yollarıyla gerçek evliliklerine yönelmeleri gerektiğini belirtir(Hendrix, 1996). Bu hedef, üç aşamada gerçekleşebilecek bir süreçtir.

  • Romantik Aşk
  • Güç Mücadelesi
  • Gerçek Aşk

İmago ilişki Terapisinin amacı, ilişkileri yoluyla geçmiş acılarını nasıl iyileştirebileceklerini çiftlere öğretmektir.

Evlilik ve İlişki Danışmanlığı uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Evlilik ve İlişki Danışmanlığı yüksek lisans ve doktora eğitimi almış yada sertifikasyon programına katılmış kişiler tarafından yapılabilmektedir. Evlilik ve İlişki Danışmanlığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa lütfen arayınız. +90 (0544) 133 00 28

 

 

Kaynaklar

David Olsen, Douglas Stephens, 2001,THE COUPLE’S SURVİVAL WORKBOOK,  New Harbinger Publication, sh. 1-10

Hendrix, H. 1996. The Evolution of İmago Relationship Therapy: A Personal and Theoretical Journey. Journal of Imago Relationship Therapy

Gotmann, John M.  and Gotmann, Julie Schwartz , 2006,  TEN LESSONS TO TRANSFORM YOUR MARRIAGE, Three Rivers Press, Newyork , sh.1-5

Gotmann, John and Silver, Nan; 1999,  THE SEVEN PRENCIPE FOR MAKING MARIAGE WORK, Three Rivers Press, Newyork, sh. 1-10

http://www.gottman.com

1